Rodový strom Karla IV. součástí oslav.

Úvodní stránka/Blog, Články/Rodový strom Karla IV. součástí oslav.

Rodový strom Karla IV. součástí oslav.

Víte proč se Karel IV. jmenoval Karel a proč se jako Karel nenarodil?

Když se před 700 lety narodil královským rodičům Elišce Přemyslovně a Janovi Lucemburskému syn, dostal jméno Václav. Bylo to jméno jeho nejslavnějších předků z matčiny strany. Svatý Václav byl patronem České země a tři slavní králové nesli totéž jméno. A když později přijal jméno svého strýce Karla, francouzského krále, který si vzal Janovu sestru Marii, byla to zase prestiž lucemburského rodu. Jméno Václav si sice neponechal, ale předal ho svému dědici Václavu IV.

Slávu a věhlas si Karel IV. vydobyl nejen svými vynikajícími schopnostmi a výjimečnou silou svého charakteru. Nesmíme zapomenout na odkaz jeho předků, kterým vděčil za dědictví ducha i moci. Karlovi IV. kolovala v žilách krev mnoha slavných evropských rodů. Jeho manželství byla uzavřena ve znamení diplomatických aliancí a jeho děti se spojili s dalšími urozenými rodinami. Nejen Karel IV., celý Karlův rod se významně podílel na utváření dějin našeho kontinentu.

Znáte dobře Karlovy předky? Pamatujete si jeho manželky a jména jeho dětí? Podívejte se na Karlův rod. Ilustrovaný rodokmen Karla IV. obohacuje fakta genealogické tabulky o portréty osobností, rodové erby a veduty karlovských míst. Ručně malovaný rodový strom spojuje tradiční řemeslo s moderní technologií. A protože v digitální malbě není žádný privilegovaný originál ze kterého se pořizují kopie, každý kus je stejně hodnotným svědectvím historie. Nechť Vás královský strom inspiruje. Historie vyprávěná obrazem je poučením i zábavou.

Plakát Karlova rodového stromu k dostání na prodejních místech Spolku Otec vlasti Karel IV.

Napsat komentář