Rozcestníky

http://www.badame.cz/

Genealogické portály, komunity a fóra:

http://www.genea.cz/

http://www.genealogie.cz/

http://genealogie.taby.cz/

Digitalizace archivů:

Státní oblastní archivy

http://www.portafontium.cz/ ( SOA Plzeň – západní Čechy, Bavorsko)

http://www.soalitomerice.cz/content/matriky (SOA Litoměčice – severozápadní Čechy)

http://ebadatelna.soapraha.cz (SOA Praha – Praha a střední Čechy)

https://digi.ceskearchivy.cz (SOA Třeboň – jižní Čechy)

http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/matriky/ (SOA Zámrsk – východní Čechy)

http://actapublica.eu (SOA Brno – jižní Morava, Dolní Rakousy)

http://vademecum.archives.cz/vademecum/ (SOA Opava severní Morava a Slezsko)

Další archivy

www.ahmp.cz/katalog (Archiv hl. města Prahy – Praha)

http://badatelna.eu/ (Národní Archiv, Knihovna Národního muzea, Památník národního písemnictví)

http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase (Vojenský ústřední archiv v Praze)

http://www.abscr.cz/ (Archiv bezpečnostních složek)

http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence (Ministerstvo obrany, evidence válečných hrobů)

http://digitool.is.cuni.cz (Archiv Univerzity Karlovy)

Zahraniční archivy

http://www.data.matricula.info (Rakousko, Německo – Pasovsko, Polsko – Wroclaw)

http://monasterium.net (mezinárodní projekt víc jak 60 institucí z 10 zemí Evropy)

http://www.archivesportaleurope.net/ (Mezinárodní evropský projekt)

https://www.archion.de/ (Německo)

http://www.kirchenarchive.at/home/ (Rakousko)

https://www.archiwa.gov.pl/pl/archiwalia-online (Polsko)

http://metrics.tilda.ws/ (Rusko, Ukrajina, Bělorusko)

https://francearchives.fr/ (Francie)

https://researchworks.oclc.org/archivegrid/ (celosvětový katalog archivů, muzeí a historických společností)

Genealogické databáze a sítě

http://www.myheritage.com/

http://www.ancestry.com/

https://familysearch.org/

Genealogický software

http://www.myheritage.cz/family-tree-builder

http://www.familytreemaker.com/

https://gramps-project.org/

https://www.genopro.com/free/

http://www.legacyczech.com/

https://ancestry.nethar.cz/

Příručky a čítanky ke starému písmu

http://uhv.upce.cz/citanka

https://digilib.phil.muni.cz/xmlui/data/handle/11222.digilib/131262/monography.pdf

http://www.genebaze.cz/dv/citanka.html

http://pvh.ff.cuni.cz/paleografie/

Historická geografie

Digitalizace českých mapových sbírek

http://www.staremapy.cz/

http://www.chartae-antiquae.cz

http://oldmaps.geolab.cz/

http://www.starelesnimapy.cz/digitalizovane-mapy/stare-lesni-mapy/ (lesní mapy)

http://www.dveprahy.cz/ (komparativní mapy Prahy)

Digitalizace světových map

https://www.oldmapsonline.org/

http://mapire.eu/en/ (mapy habsburské monarchie)

http://www.davidrumsey.com/ (sbírka Davida Rumseyho)